şirket kurmak

Mehran Group'un 14 yıllık tecrübesiyle Türkiye'de şirket tescili ve iş kurma
Türkiye'de bir şirket tescil ettirmek veya Türkiye'de hazır ve faal bir işletme satın almak için Türk Ticaret Odası kurallarına uymak gerekir. Türkiye'de hangi amaçla olursa olsun her türlü işletmenin resmi olarak ilan edilmesi ve Türk hükümetinin ilgili organlarına tescil edilmesi gerekmektedir. Temsilcilik şeklinde bir işletmeye yardımcı olmak veya uluslararası ödemelerin alınmasını ve uluslararası ödemelerin alınmasını kolaylaştırmak gibi amaçlar veya şirket tescili genel başlığı altında gerçekleştirilen diğer amaçlar. Mehran Grup'un bu sektördeki hizmetleri diğer firmalarla karşılaştırıldığında benzersizdir. Çünkü bu şirketin Türkiye'deki yöneticilerinin devlet kayıtlarına güvenerek, birincil belgelerin Dar al-Tarjmeh'in resmi mührü ve imzasıyla resmi tercümesinden, istediğiniz işletmenin gerekli istişarelerine ve pazar araştırmasına kadar tüm hususlar. Uluslararası ilişkiler alanında eğitimli ve deneyimli danışmanların denetimini yapmaktadır.
Türkiye 1974'ten bu yana Uluslararası Forum'un üyesidir. Faaliyet izni (faaliyet belgesi) ise Türkiye'de, diğer Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da kabul edilmektedir. Bu nedenle bu ülkede şirket tescili  oldukça memnuniyetle karşılanmakta ve pek çok hayranı bulunmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu'na göre 
Türkiye'de şirket tescili için gerekli belgeler
1- T.C KİMLİK NOSU
2- İki adet renkli fotoğraf. Ayrıca, şirketi tescil ettirmeden önce aşağıdakilerin belirtilmesi gerekir:
1- Şirket için bir isim seçmek
2- Şirketin faaliyet türüne ilişkin tüzüğe sahip olmak
3- Ortakların pay oranlarının belirlenmesi
4- Şirketin yönetici veya yöneticilerini seçmek
5- Şirketin adresi ve yeri
6- Mali müşavir seçimi
Şirket tescilinde en önemli konulardan biri vergi meselesidir. Türkiye'deki bir şirketin vergi kanunlarını bilmeniz gerekir. Böylece şirketi sürdürmede sorun yaşamazsınız.
Türkiye'de kurumlar vergisi iki kategoriye ayrılabilir. Birinci kategori gelir vergisi ve ikinci kategori vergi stopajlarla ilgilidir. Gelir vergisi, her vergi yılı sonunda ve şirketin düzenlediği faturalara göre hesaplanır. Kesintileri üç ayda bir ödemek zorunda kalırsanız. Şirket yerleşkelerinin kira vergisi, çalışanların ve mali müşavirlerin maaşlarına ilişkin stopajlar üç ayda bir ödenmesi gereken ikinci kategori vergiler arasında yer alıyor.
Faaliyet göstermeyen bir şirkette KDV, yılsonlarında boş beyanname verilmesi suretiyle yapılmaktadır.
Türkiye'deki şirket türleri
Türkiye'de 7 tür şirket tescil ettirebilirsiniz, iki tür ANONİM ve LIMITED en yaygın kullanılan türlerdir.Bunlar; Anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketleridir. Sermaye şirketlerinde ortaklar yalnızca taahhüt etmiş oldukları sermaye ile şirkete karşı sorumludur. Adi komandit şirket ve kollektif şirket ise şahıs şirketleridir.

 

Hızlı iletisim
  • +908507629344
  • +905441059344
  • İNFO@MZTERCUMANLIK.COM
Uzman Personel
Hızlı iletisim